TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Trẻ em học bằng nhiều cách khác nhau. Kid's World chú trọng tạo
môi trường thân thiện và tích cực để trẻ có cơ hội thể hiện bản thân và học hỏi tốt nhất theo cách của riêng mình.
Triết lý giáo dục của Kid's World dựa trên 4 nền tảng

QUAN TÂM

Yêu thương và quan tâm mọi người chung quanh.

TỰ TIN

Mạnh dạn trình bày ý kiến riêng cho dù có khác với ý kiến của người lớn hoặc số đông.

ĐỘC LẬP

Dám suy nghĩ và hành động độc lập, không bị tác động bởi người khác. Có khả năng tự phục vụ các nhu cầu căn bản của bản thân.

SÁNG TẠO

Suy nghĩ và hành động dựa trên trí tưởng tượng phong phú để đạt được mục tiêu.

 

“Chúng ta phải biết rằng mọi trẻ có cơ hội như nhau không phải để trở thành giống nhau, mà để trở thành khác nhau - để phát huy được khả năng tiềm tàng độc đáo mà mỗi trẻ sở hữu.”
-- John Fischer Nhà giáo dục nổi tiếng Mỹ